thai2english logo

should

 • Add to favorites
 • 1
  [ Auxiliary ]
  ควร;น่า;ควรจะ;น่าจะ
  kuuan ;nâa ;kuuan jà ;nâa jà

Example Sentences

 • ฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะ
  chăn jà róo dâai yang ngai lâ
  How should I know ?
 • ทำยังไงดีเนี่ย
  tam yang ngai dee nîia
  What should I do ?
 • เราจะเจอกันที่ไหนดีค่ะ
  rao jà jer gan têe năi dee kâ
  Where should we meet ?
 • คุณน่าจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำนะ
  kun nâa jà kòp kun chăn dûuay sám ná
  You should thank me.
 • เราควรตั้งกติกา
  rao kuuan dtâng gà-dtì-gaa
  We should set some rules.
 • ฉันจะไปรู้ได้ยังไง
  chăn jà bpai róo dâai yang ngai
  How should I know ?