thai2english-logo
search

ship

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural ships ]
  เรือ
  reua
 • 2
  [ Verb ]
  ขน
  kŏn

Example Sentences

 • พาเขาขึ้นยาน
  paa kăo kêun yaan
  Take him to my ship.
 • สามกัปตันและยานหนึ่งลำ
  săam-gàp-dtan láe yaan-nèung-lam
  Three captains, one ship.
 • ฉันดูแลยานได้
  chăn doo lae yaan dâai
  I can handle the ship.
 • เรือที่มีใบเรือสีดำนะ
  reua têe mee bai-reua-sĕe-dam ná
  A ship with black sails.