thai2english-logo
search

room

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural rooms ]
  ห้อง
  hông

Example Sentences

 • นี่ห้องของเขาเหรอ
  nêe hông kŏng kăo rĕr
  Is this her room ?
 • ฉันต้องอยู่ผิดห้องแน่เลย
  chăn dtông yòo pìt hông nâe loie
  I must be in the wrong room.
 • ห้องสวยดีนะคะ
  hông-sŭay-dee ná ká
  It is a nice room.
 • ห้องานเหรอ
  hôr ngaan ย rĕr
  Is this your room ?
 • ห้องเขาเบอร์อะไร
  hông kăo ber à-rai
  What's his room number ?
 • นี่ห้องของคุณเหรอ
  nêe hông kŏng kun rĕr
  This is your room ?