thai2english-logo
search

rent

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural rents ]
  เช่า;ค่าเช่า;เหมา;ให้เช่า;การเช่า
  châo ;kâa châo ;măo ;hâi châo ;gaan châo

Example Sentences

 • คุณเช่ามาเหรอ
  kun châo maa rĕr
  Did you rent it ?
 • ฉันจะจ่ายค่าเช่าให้
  chăn jà jàai kâa châo hâi
  I'll pay rent.
 • พวกเราต้องหาห้องเช่า
  pûak rao dtông hăa hông châo
  We need to rent out a room.
 • ผมจะดูแลเรื่องค่าเช่าเอง
  pŏm jà doo lae rêuang kâa châo ayng
  I'll take care of the rent.
 • คุณยังอยู่บ้านเช่าอยู่เหรอ
  kun yang yòo bâan châo yòo rĕr
  Do you still rent ?