thai2english logo

quickly

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  รีบ
  rêep
 • 2
  [ Adverb ]
  รวดเร็ว;ไว;อ้าว;ทันที;โดยเร็ว;อย่างรวดเร็ว
  rûuat reo ;wai ;âao ;tan tee ;doi reo ;yàang rûuat reo

Example Sentences

 • คุณรีบมานี่เลย
  kun rêep maa nêe loiie
  You come here quickly.
 • ฉันจะรีบกลับมา
  chăn jà rêep glàp maa
  I'll be back quickly.
 • รีบไปเตรียมตัวไป
  rêep bpai dtriiam dtuua bpai
  Go prepare quickly.
 • จัดเตรียมอย่างรวดเร็ว
  jàt dtriiam yàang rûuat reo
  Prepare it quickly.
 • หายไวไวนะครับ
  hăai wai wai ná kráp
  Please recover quickly.
 • เร็วเข้า · รีบพูดมาสิ
  reo kâo · rêep pôot maa sì
  Quickly, say it.