thai2english logo

protest

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ค้าน;คัดค้าน;ต่อว่า;ทัก;ประท้วง
  káan ;kát káan ;dtòr wâa ;ták ;bprà-túuang

Example Sentences

 • ทำไมต้องเรื่องมากด้วยนะ
  tam-mai dtông rêuuang mâak dûuay ná
  Why do you protest so much ?
 • คุณอยากจะประท้วงเหรอ
  kun yàak jà bprà-túuang rĕr
  You want to protest ?