thai2english logo

place

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural places ]
  บริเวณ;เขต
  bor-rí-wen ;kèt
 • 2
  [ Singular noun, plural places ]
  ที่;สถาน;ตั้ง;แห่ง;พื้นที่;ที่ทาง;สถานที่;ที่นั่ง;สภาพ;สถานการณ์;ที่ตั้ง
  têe ;sà-tăan ;dtâng ;hàeng ;péun têe ;têe taang ;sà-tăan têe ;têe nâng ;sà-pâap ;sà-tăa-ná-gaan ;têe dtâng
 • 3
  [ Singular noun, plural places ]
  หน
  hŏn

Example Sentences

 • ที่ที่คุณเติบโตขึ้นมา
  têe têe kun dtèrp dtoh kêun maa
  The place you grew up in.
 • เราไม่มีที่ให้มันอยู่
  rao mâi mee têe hâi man yòo
  It has no place among us.
 • ที่ตรงนี้
  têe dtrong née
  This is the place.
 • แล้วมาอยู่ที่บ้านฉันได้ยังไงนี่
  láew maa yòo têe bâan chăn dâai yang ngai nêe
  Did you go to my place ?
 • ผมจะปล้นที่นี่
  pŏm jà bplôn têe nêe
  I am robbing this place.
 • รู้จักที่นี่เหรอ
  róo jàk têe nêe rĕr
  Do you know this place ?