thai2english-logo
search

party

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural parties ]
  พรรค;คณะ;พวก;ฝ่าย;พรรคการเมือง
  pák ;ká-ná ;pûak ;fàai ;pák gaan meuang

Example Sentences

 • หมายถึง · งานปาร์ตี้เหรอ
  măai tĕung · ngaan bpaa-dtêe rĕr
  You mean, like a party ?
 • ที่งานเลี้ยงนะ
  têe ngaan líang ná
  At the party.
 • พวกคุณ · จะจัดปาร์ตี้กันหรือไง
  pûak kun · jà jàt bpaa-dtêe gan rĕu ngai
  Are you all having a party ?
 • ไม่ใช่งานเลี้ยงซักหน่อย
  mâi châi ngaan líang sák nòi
  It is not a party.
 • ปาร์ตี้ไม่สนุกเหรอ
  bpaa-dtêe mâi sà-nùk rĕr
  The party is no fun ?
 • ปาร์ตี้มันต้องแบบนี้
  bpaa-dtêe man dtông bàep née
  This is the party.