thai2english-logo
search

office

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural offices ]
  ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít

Example Sentences

 • ผมอยู่สำนักงานใหญ่ครับ
  pŏm yòo săm-nák ngaan yài kráp
  I was at the main office.
 • ไม่ · ไม่ · ไม่ใช่ที่ออฟฟิศ
  mâi · mâi · mâi châi têe óf-fít
  No no, not the office.
 • ฉันจะโทร · ไปที่ไปรษณีย์
  chăn jà toh · bpai têe bprai-sà-nee
  I'll call the post office.
 • อยู่ที่ทำงาน
  yòo têe tam ngaan
  At the office.
 • กรุณามาที่ออฟฟิศด้วย
  gà-rú-naa maa têe óf-fít dûay
  Please come to my office.
 • ฉันอยู่ · ออฟฟิส
  chăn yòo · òf-fít
  I am in the office.