thai2english-logo
search

of

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  ของ;แห่ง
  kŏng ;hàeng
 • 2
  [ Adverb-auxiliary ]
  เป็น
  bpen

Example Sentences

 • ฉันรักเสียงของสายฝนตก
  chăn rák sĭang kŏng săai fŏn dtòk
  I love the sound of rain.
 • แน่นอน · ท่าน · ·
  nâe non · tân · ส · ส
  Of course, councillor.
 • ฉันกลัว
  chăn glua
  I am afraid of it.
 • คุณเป็นส่วนหนึ่งของฉัน
  kun bpen sùan nèung kŏng chăn
  You are a part of me.
 • มันเป็นยาแบบไหนเหรอเนี่ย
  man bpen yaa bàep năi rĕr nîa
  What kind of drug is this ?
 • แน่นอน · อยู่แล้ว
  nâe non · yòo láew
  Of course, I did.