thai2english logo

move

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural moves ]
  การย้าย;การเคลื่อนไหว
  gaan yáai ;gaan klêuuan wăi
 • 2
  [ Verb ]
  เคลื่อน;ย้าย;เคลื่อนไหว;เคลื่อนที่;เคลื่อนย้าย;ขับเคลื่อน
  klêuuan ;yáai ;klêuuan wăi ;klêuuan têe ;klêuuan yáai ;kàp klêuuan

Example Sentences

 • พร้อมเคลื่อนที่ · ครับผม
  próm klêuuan têe · kráp pŏm
  Ready to move in, sir.
 • วางแผนจะย้ายหรือไง
  waang păen jà yáai rĕu ngai
  Planning to move out ?
 • งั้นเราไปกันเถอะ
  ngán rao bpai gan tùh
  So let's move it.
 • เคลื่อนไหวเท้า
  klêuuan wăi táo
  Move your feet.
 • เขาย้ายมาแล้ว
  kăo yáai maa láew
  She did move in.
 • อยู่ที่นี่นะ · อย่าไปไหน
  yòo têe nêe ná · yàa bpai năi
  Stay here, don't you move.