thai2english logo

morning

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural mornings ]
  เช้า;ตอนเช้า;ยามเช้า
  cháo ;dton-cháo ;yaam cháo

Example Sentences

 • ใช่ครับ · ทุกๆ · เช้า
  châi kráp · túk túk · cháo
  Yes. Every morning.
 • สวัสดีตอนเช้าครับ · ท่าน
  sà-wàt-dee dton-cháo kráp · tân
  Good morning sir.
 • เราคุยกันเมื่อเช้านี้ไง
  rao kui gan mêuua cháo née ngai
  We talked this morning.
 • สวัสดีตอนเช้า · ครับ
  sà-wàt-dee dton-cháo · kráp
  Good morning, sir.
 • เมื่อเช้านี้คุณเป็นยังไงบ้าง
  mêuua cháo née kun bpen yang ngai bâang
  How are you this morning ?
 • เมื่อเช้านี้เป็นไง
  mêuua cháo née bpen ngai
  How was this morning ?