thai2english logo

miss

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ขาด;พลาด
  kàat ;plâat
 • 2
  [ Verb ]
  คิดถึง
  kít tĕung
 • 3
  [ Title ]
  คุณ
  kun

Example Sentences

 • เท่าไหร่ดีครับคุณนาย
  tâo rài dee kráp kun naai
  How much miss ?
 • ฉันพลาดช่วงสวมมงกุฎหรือเปล่า
  chăn plâat chûuang sŭuam mong-gùt rĕu bplào
  Did I miss the crowning ?
 • ผมคงจะคิดถึงคุณมากเลย
  pŏm kong jà kít tĕung kun mâak loiie
  I am gonna miss you so much.
 • ฉันคิดถึงเขามากเลย
  chăn kít tĕung kăo mâak loiie
  I miss him so much.
 • เขาคิดถึงแล้วฉันเหรอ
  kăo kít tĕung láew chăn rĕr
  Does he miss me already ?
 • คิดถึงน้องชายแสนดีของพี่หรือเปล่า
  kít tĕung nóng chaai săen dee kŏng pêe rĕu bplào
  Miss your cool bro ?