thai2english-logo
search

milk

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural milks ]
  นม;น้ำนม
  nom ;náam nom

Example Sentences

 • ไม่ใช่ค่ะ · นมของคุณ
  mâi châi kâ · nom kŏng kun
  No. Your breast milk.
 • นั่นนมของฉัน · ใช่ไหม
  nân nom kŏng chăn · châi măi
  That's my milk, isn't it ?
 • นมกับขนมปังค่ะ
  nom gàp kà-nŏm bpang kâ
  Milk and bread.
 • ดื่มนมอุ่นๆ · สักหน่อยสิ
  dèum นมอุ่นๆ · sàk nòi sì
  Drink some warm milk.
 • ไม่เอานมเหรอ
  mâi ao nom rĕr
  Don't want milk ?
 • นมอยู่ในตู้เย็นนะครับ
  nom yòo nai dtôo yen ná kráp
  The milk is in the fridge.