thai2english-logo
search

male

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural males ]
  ชาย;ผู้;ผู้ชาย;ตัวผู้
  chaai ;pôo ;pôo chaai ;dtua pôo

Example Sentences

 • ตัวผู้หรือตัวเมียล่ะ
  dtua pôo rĕu dtua mia lâ
  Male or female ?
 • นั่นผู้ชายจับคู่กันเองเหรอ
  nân pôo chaai jàp kôo gan ayng rĕr
  Is that the male couple ?
 • เป็นผู้ชายคนหนึ่ง
  bpen pôo-chaai-kon-nèung
  One of them is a male.
 • เราจ้างแต่ผู้จัดการชายน่ะสิ
  rao jâang dtàe pôo jàt gaan chaai nâ sì
  We only hire male managers.