thai2english logo

love

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural loves ]
  ความรัก
  kwaam rák
 • 2
  [ Verb ]
  รัก;หลงรัก
  rák ;lŏng rák

Example Sentences

 • ฉันรักเสียงของสายฝนตก
  chăn rák sĭiang kŏng săai fŏn dtòk
  I love the sound of rain.
 • ฉันพูดว่า · คุณเคยรักฉันบ้างไหม
  chăn pôot wâa · kun koiie rák chăn bâang măi
  I said did you love me ?
 • เคยรักผมหรือเปล่า
  koiie rák pŏm rĕu bplào
  Did you love me ?
 • นั้นน่ะเหรอที่คุณเรียกว่าความรัก
  nán nâ rĕr têe kun rîiak wâa kwaam rák
  Is that what you call love ?
 • ผมรักคุณ
  pŏm rák kun
  I love you.
 • ไปเถอะ · บินไปสู่ห้วงแห่งรักของคุณเถอะ
  bpai tùh · bin bpai sòo hûuang hàeng rák kŏng kun tùh
  Go, fly to your love.