how

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  เท่าไร;เท่าใด
  tâo rai ;tâo dai
 • 2
  [ Interrogative ]
  ไง;อย่างไร;ยังไง;อย่างไรบ้าง;ได้ไง
  ngai ;yàang rai ;yang ngai ;yàang rai bâang ;dâai ngai

Example Sentences

 • ฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะ
  chăn jà róo dâai yang ngai lâ
  How should I know ?
 • แล้ว · มันไปยังไง
  láew · man bpai yang ngai
  So how did it go ?
 • สตูดิโอฉันเป็นไงบ้างค่ะ
  sà-dtoo dì oh chăn bpen ngai bâang kâ
  How do you like my studio ?
 • คุณรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไง
  kun róo sìng-lào-née dâai yàang ngai
  How do you know all this ?
 • เป็นไงบ้างค่ะ
  bpen ngai bâang kâ
  How is it ?
 • คุณมาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไง
  kun maa tam gàp chăn bàep née dâai yang ngai
  How could you do this to me ?