thai2english-logo
search

honey

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural honeys ]
  ที่รัก;คนดี;สุดที่รัก
  têe rák ;kon dee ;sùt têe rák

Example Sentences

 • ที่รัก · นี่ฉันเอง
  têe rák · nêe chăn ayng
  Honey, it is me.
 • อย่าขัดผม · ที่รัก
  yàa kàt pŏm · têe rák
  Don't interrupt me, honey.
 • เท่าไหร่คะ · ที่รัก
  tâo rài ká · têe rák
  How much was it, honey ?
 • ที่รัก · ฉันคาดหวังอย่างมาก
  têe rák · chăn kâat wăng yàang mâak
  Honey, I am desperate.
 • ที่รัก · ระวัง · หน่อย
  têe rák · rá-wang ๆ · nòi
  Honey, be careful.
 • โดยเฉพาะ · ถ้ามีน้ำผึ้งนะ
  doi chà-pór · tâa mee náam pêung ná
  Especially if there's honey.