thai2english-logo
search

hire

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  จ้าง
  jâang
 • 2
  [ Verb ]
  เช่า;เหมา;ให้เช่า
  châo ;măo ;hâi châo

Example Sentences

 • ฉันจะจ้างคุณเป็นภรรยา
  chăn jà jâang kun bpen pan-rá-yaa
  I'll hire you as my wife.
 • ทำไมคุณถึงจ้างฉัน
  tam-mai kun tĕung jâang chăn
  Why did you hire me ?
 • เราจ้างแต่ผู้จัดการชายน่ะสิ
  rao jâang dtàe pôo jàt gaan chaai nâ sì
  We only hire male managers.
 • ทำไมถึงจ้างเขาหละ
  tam-mai tĕung jâang kăo là
  Why did you hire him ?