thai2english logo

hello

 • Add to favorites
 • 1
  [ Interjection ]
  สวัสดี;หวัดดี
  sà-wàt-dee ;wàt dee

Example Sentences

 • ฉันบอกว่า · ฮัลโหล
  chăn bòk wâa · han-lŏh
  I said hello ?
 • หวัดดี · หวัดดี · นั่นใคร
  wàt dee · wàt dee · nân krai
  Hello, hello. Who is it ?
 • หวัดดี · หวัดดี · นั่นใคร
  wàt dee · wàt dee · nân krai
  Hello, hello. Who is it ?
 • ฮัลโหล · ใช่ · ผมเอง
  han-lŏh · châi · pŏm eng
  Hello ? yes, it is me.
 • ฮัลโหล · รอเดี๋ยวนะ
  han-lŏh · ror dĭieow ná
  Hello ? Hold on.
 • สวัสดี · เหล่านักรบน้อย
  sà-wàt-dee · lào nák róp nói
  Hello, little warriors.