thai2english logo

heart

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural hearts ]
  ใจ;จิต;หัวใจ;ศูนย์;จิตใจ;ดวงใจ;น้ำใจ
  jai ;jìt ;hŭua jai ;sŏon ;jìt jai ;duuang jai ;náam jai

Example Sentences

 • พวกคุณได้ยินเสียงหัวใจฉันไหม
  pûuak kun dâai yin sĭiang hŭua jai chăn măi
  Do you guys hear my heart ?
 • ใจของฉันมันเปลี่ยนไปแล้ว
  jai kŏng chăn man bplìian bpai láew
  My heart has changed.
 • ในหัวใจฉัน · ฉันเป็นผู้หญิง
  nai hŭua jai chăn · chăn bpen pôo yĭng
  In my heart, I'm a woman.
 • ทำหน้าที่ · ที่มาจากใจ
  tam nâa têe · têe maa jàak jai
  My duty is to my heart.
 • พวกคุณได้ยินเสียงที่มาใจฉันไหม
  pûuak kun dâai yin sĭiang têe maa jai chăn măi
  Do you guys hear my heart ?
 • ผมมอบหัวใจของผมให้คุณไปแล้ว
  pŏm môp hŭua jai kŏng pŏm hâi kun bpai láew
  I already gave you my heart.