thai2english-logo
search

guarantee

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ประกัน;รับประกัน
  bprà-gan ;ráp bprà-gan
 • 2
  [ Singular noun, plural guarantees ]
  การประกัน;หลักประกัน
  gaan bprà-gan ;làk bprà-gan

Example Sentences

 • ฉันรับรองเอง
  chăn ráp rong ayng
  I guarantee that.
 • ผมยืนยันได้เลยว่าไม่
  pŏm yeun yan dâai loie wâa mâi
  I guarantee it won't.
 • ใครจะรับรองได้
  krai jà ráp rong dâai
  Who can guarantee ?
 • คุณรับรองได้ไหม
  kun ráp rong dâai măi
  Can you guarantee that ?
 • คุณรับประกันได้ยังไง
  kun ráp bprà-gan dâai yang ngai
  How can you guarantee it ?
 • พ่อ · ฉันรับรองได้
  pôr · chăn ráp rong dâai
  Dad, I guarantee you.