thai2english-logo
search

goodbye

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ลาก่อน
  laa gòn

Example Sentences

 • โอเค · ลาก่อน · โทษที
  oh kay · laa gòn · tôht tee
  OK, goodbye. Sorry.
 • ค่ะ · ลาก่อนทุกคน
  kâ · laa gòn túk kon
  Yes. Goodbye everyone.
 • จะได้บอกลา
  jà dâai bòk laa
  I am saying goodbye.
 • ได้ · ลาก่อนเจ้านาย
  dâai · laa gòn jâo naai
  Okay, goodbye boss.
 • ฉันอยากจะเอ่ยคำลา
  chăn yàak jà òie kam laa
  I want to say goodbye.
 • ฉันขอโทษ · ลาก่อน
  chăn kŏr tôht · laa gòn
  I am sorry. Goodbye.