thai2english logo

go

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  เสด็จ;ดำเนิน;เสด็จพระราชดำเนิน
  sà-dèt ;dam-nern ;sà-dèt prá râat dam-nern
 • 2
  [ Verb ]
  ไป;ผ่านไป;จากไป
  bpai ;pàan bpai ;jàak bpai

Example Sentences

 • แล้ว · มันไปยังไง
  láew · man bpai yang ngai
  So how did it go ?
 • อยากไปด้วยกันไหม
  yàak bpai dûuay gan măi
  Wanna go, too ?
 • คน · นั้นไปที่ไหนแล้ว
  kon ๆ · nán bpai têe năi láew
  Where did that person go ?
 • ถึงเวลาต้องไปแล้ว
  tĕung way-laa dtông bpai láew
  It is time to go.
 • เราต้องไปแล้ว
  rao dtông bpai láew
  We must go.
 • เอาสิครับ · ยิงเลย
  ao sì kráp · ying loiie
  Go ahead, shoot.