thai2english-logo
search

funny

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  ตลก;ติดตลก
  dtà-lòk ;dtìt dtà-lòk

Example Sentences

 • ตลกไหม
  dtà-lòk măi
  Was it funny ?
 • เขาเป็นคนที่ตลกดีนะ
  kăo bpen kon têe dtà-lòk dee ná
  He was a funny guy.
 • มันไม่ตลกเลยนะ
  man mâi dtà-lòk loie ná
  That wasn't funny.
 • รู้ไหมอะไรที่น่าขำ
  róo măi à-rai têe nâa kăm
  You know what's funny ?
 • ตลกใช่ไหม
  dtà-lòk châi măi
  It is funny right ?
 • มันตลกสำหรับฉันนะ
  man dtà-lòk săm-ràp chăn ná
  It is funny to me.