thai2english-logo
search

from

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  จาก
  jàak

Example Sentences

 • ออกไปห่างๆ · ประตู
  òk bpai hàang hàang · bprà-dtoo
  Step away from the door.
 • มันส่งมาจากใครกัน
  man sòng maa jàak krai gan
  Who is it from ?
 • มาจากที่ไหน
  maa jàak têe năi
  Where are you from ?
 • ใครส่งมาล่ะ
  krai sòng maa lâ
  Who is it from ?
 • คุณมาจากไหน
  kun maa jàak năi
  Where did you come from ?
 • คุณต้องการอะไรจากผม
  kun dtông gaan à-rai jàak pŏm
  What do you want from me ?