thai2english logo

for

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  สำหรับ;เพื่อ;แก่
  săm-ràp ;pêuua ;gàe
 • 2
  [ Auxiliary ]
  ให้;เป็น
  hâi ;bpen

Example Sentences

 • ไม่ใช่ของคุณหรอกเหรอ
  mâi châi kŏng kun ròk rĕr
  Isn't it for you ?
 • หมานี่มันอะไร
  măa nêe man à-rai
  What's the dog for ?
 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะ
  kòp kun săm-ràp dòk mái ná
  Thanks for the flowers.
 • ขอโทษอะไร
  kŏr tôht à-rai
  Sorry for what ?
 • ไม่ดีสำหรับเรา
  mâi dee săm-ràp rao
  Bad for us.
 • กำลังรอคุณอยู่พอดี
  gam-lang ror kun yòo por dee
  I've been waiting for you.