thai2english-logo
search

event

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural events ]
  การณ์;เหตุการณ์;กรณี
  gaan ;hàyt gaan ;gor-rá-nee
 • 2
  [ Singular noun, plural events ]
  งาน;ครา
  ngaan ;kraa

Example Sentences

 • เรื่องในอดีตงั้นหรือ
  rêuang nai à-dèet ngán rĕu
  A past event huh ?
 • มาแข่งอะไรเหรอ
  maa kàeng à-rai rĕr
  What's your event ?
 • มีอะไรเกิดขึ้นกันแน่
  mee à-rai gèrt kêun gan nâe
  What event happen ?