thai2english logo

deliver

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  คลอด;คลอดลูก
  klôt ;klôt lôok

Example Sentences

 • คุณบริการส่งไหมครับ
  kun bor-rí-gaan sòng măi kráp
  Do you deliver ?
 • เอานี่ไปส่งหน่อยได้ไหม
  ao nêe bpai sòng nòi dâai măi
  Can you deliver this ?
 • พวกเราไม่มีบริการส่งนะครับ
  pûuak rao mâi mee bor-rí-gaan sòng ná kráp
  We don't deliver.