thai2english logo

crazy

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, comparative crazier, superlative craziest ]
  บ้า
  bâa

Example Sentences

 • คุณบ้าไปแล้วหรือไงที่ออกมาข้างนอก
  kun bâa bpai láew rĕu ngai têe òk maa kâang nôk
  You are crazy to come out.
 • พระเจ้า · นี่มันบ้ามากเลย
  prá jâo · nêe man bâa mâak loiie
  God, this is crazy.
 • คุณกำลังทำให้ฉันบ้านะ
  kun gam-lang tam hâi chăn bâa ná
  You are driving me crazy.
 • จะบ้าไปแล้วหรือไง
  jà bâa bpai láew rĕu ngai
  Have you really gone crazy ?
 • บ้าอะไรเนี้ย
  bâa à-rai níia
  Are you crazy ?
 • การแต่งงานเป็นเรื่องที่บ้าสิ้นดี
  gaan dtàeng ngaan bpen rêuuang têe bâa sîn dee
  Marriage is a crazy thing.