thai2english logo

crack

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural cracks ]
  หัก;ร้าว
  hàk ;ráao

Example Sentences

 • คิดว่าฉันเป็นคนขี้โกงหรือไง
  kít wâa chăn bpen kon kêe gohng rĕu ngai
  Think I am smoking crack ?
 • เดี๋ยว · รอยแตก
  dĭieow · roi dtàek
  Wait. A crack.