thai2english logo

country

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural countries ]
  ประเทศ;ชาติ;รัฐ;แผ่นดิน;ประเทศชาติ
  bprà-têt ;châat ;rát ;pàen din ;bprà-têt châat

Example Sentences

 • กลับประเทศไป
  glàp bprà-têt bpai
  Go back to your country.
 • รู้หรือเปล่าว่ามาจากประเทศไหน
  róo rĕu bplào wâa maa jàak bprà-têt năi
  Do you know what country ?