thai2english-logo
search

cart

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural carts ]
  รถเข็น
  rót kĕn

Example Sentences

 • อะไร · รถเข็นอาหารเนี่ยะ
  à-rai · rót kĕn aa-hăan nîa
  What's with the food cart ?
 • โอเค · เอารถเข็นมา
  oh kay · ao rót kĕn maa
  OK, grab a cart.
 • นั่นเรียกว่ารถเข็นครับ
  nân rîak wâa rót kĕn kráp
  It is called a cart.