thai2english-logo
search

branch

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural branches ]
  กิ่ง;สาขา;กิ่งก้าน
  gìng ;săa-kăa ;gìng gâan
 • 2
  [ Verb ]
  แขนง;แตกแขนง
  kà-năeng ;dtàek kà-năeng