thai2english-logo
search

boat

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural boats ]
  เรือ
  reua

Example Sentences

 • ใครเห็นเรือมั่งไหม
  krai hĕn reua mâng măi
  Has anybody seen a boat ?
 • กัปตันเรือกุ้ง
  gàp dtan reua gûng
  A shrimp boat captain.
 • ฉันเสียใจด้วยกับเรือของคุณ
  chăn sĭa jai dûay gàp reua kŏng kun
  I am sorry about your boat.
 • ตอนนี้ก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับ
  dton-née gôr long reua lam-dieow-gan láew ná kráp
  Now were in the same boat.
 • ตอนนี้เราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันกันแล้วนะ
  dton-née rao gôr mĕuan long reua lam-dieow-gan gan láew ná
  Now we are in the same boat.
 • เราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะ
  rao long reua lam-dieow-gan láew ná
  We are on the same boat.