thai2english logo

bear

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural bears ]
  หมี
  mĕe
 • 2
  [ Verb ]
  ทน;อดทน
  ton ;òt ton
 • 3
  [ Verb ]
  กด;ดัน
  gòt ;dan
 • 4
  [ Verb ]
  ค้ำ;หนุน
  kám ;nŭn
 • 5
  [ Verb ]
  พา;รอง;ถือ;พกพา;นำมา;รองรับ
  paa ;rong ;tĕu ;pók paa ;nam maa ;rong ráp
 • 6
  [ Verb ]
  มี;มีลูก;มีความรู้สึก
  mee ;mee lôok ;mee kwaam róo sèuk

Example Sentences

 • พ่อหมีอ้วน
  pôr mĕe ûuan
  Papa bear is fat.
 • แม่หมีหุ่นดี
  mâe mĕe hùn dee
  Momma bear is slender.
 • แม่หมี · หุ่นดี
  mâe mĕe · hùn dee
  Momma bear is slender.
 • พ่อหมีตัวอ้วน
  pôr mĕe dtuua ûuan
  Papa bear is fat.
 • แม่หมีตัวผอม
  mâe mĕe dtuua pŏm
  Momma bear is slender.
 • แค่ทนกับมัน
  kâe ton gàp man
  Just bear with it.