thai2english logo

be

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  เป็น;คือ;มี;อยู่
  bpen ;keu ;mee ;yòo

Example Sentences

 • ฉันต้องอยู่ผิดห้องแน่เลย
  chăn dtông yòo pìt hông nâe loiie
  I must be in the wrong room.
 • เขาไปที่ไหน
  kăo bpai têe năi
  Where could she be ?
 • ไม่ · ไม่ · ไม่ได้นะ
  mâi · mâi · mâi dâai ná
  No, no , it can't be gone.
 • มันต้องถูกทำลาย
  man dtông tòok tam laai
  It must be destroyed.
 • มันจะต้องตื่นเต้นแน่ๆ · เลย
  man jà dtông dtèun dtên nâe nâe · loiie
  It is gonna be so exciting.
 • เขาอยู่เอกอะไร
  kăo yòo èk à-rai
  What major could he be in ?