thai2english logo

as

 • Add to favorites
 • 1
  [ ]
  ขณะที่;ดัง;เหมือน;เช่น;อย่าง;กว่า;เป็น;เนื่องจาก;อย่างเช่น;ในขณะที่;ดังที่;เหมือนกับ;เช่นเดียวกับ
  kà-nà têe ;dang ;mĕuuan ;chên ;yàang ;gwàa ;bpen ;nêuuang jàak ;yàang chên ;nai kà-nà têe ;dang têe ;mĕuuan gàp ;chên diieow gàp

Example Sentences

 • จะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันเลยก็ได้
  jà rîiak wâa bpen făa fàet gan loiie gôr dâai
  Could pass as twins.
 • คุณใช้นางเป็นเหยื่อล่อหรือ
  kun chái naang bpen yèuua lôr rĕu
  You are using her as bait ?
 • แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะ
  kâe née gôr dee láew kâ
  It is all right as it is.
 • ทำให้ได้อย่างที่พ่อคุณพูดละกัน
  tam hâi dâai yàang têe pôr kun pôot lá gan
  Do as your father says.
 • ทำอย่างที่ชอบ
  tam yàang têe chôp
  Do as you like.
 • ทำอย่างที่พ่อบอก
  tam yàang têe pôr bòk
  Do as your father says.