thai2english logo

amount

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural amounts ]
  จำนวน;หมวด;ปริมาณ
  jam-nuuan ;mùuat ;bpà-rí-maan

Example Sentences

 • จำนวนเงินถูกต้องหรือเปล่าครับ
  jam-nuuan ngern tòok dtông rĕu bplào kráp
  Is the amount correct ?
 • ครับ · ถูกต้อง
  kráp · tòok dtông
  Yes, the amount is right.
 • มันเพื่ออะไรกันเหรอ
  man pêuua à-rai gan rĕr
  What does it amount to ?
 • ฉันจะจ่าย
  chăn jà jàai
  I'll pay any amount.