thai2english logo

along

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  ตาม
  dtaam

Example Sentences

 • แล้วคุณเป็นยังไงบ้างล่ะ
  láew kun bpen yang ngai bâang lâ
  How are you getting along ?
 • ให้ฉันไปด้วยนะ
  hâi chăn bpai dûuay ná
  Take me along.
 • ฉันให้ไปไม่ได้หรอก
  chăn hâi bpai mâi dâai ròk
  I can't take you guys along.
 • พาฉันไปได้แล้ว
  paa chăn bpai dâai láew
  Take me along for the ride.
 • ทำไมคุณต้องร้องตามด้วย
  tam-mai kun dtông róng dtaam dûuay
  Why are you singing along ?
 • ฉันหวังว่าเราคงจะเข้ากันได้ดีนะ
  chăn wăng wâa rao kong jà kâo gan dâai dee ná
  I hope we can get along.