thai2english logo

all

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, adverb ]
  ทั้ง;ครบ;ทุก;ทั้งหมด;ทุกๆ;ต่างๆ;สาร;ทุกอย่าง;ทุกสิ่งทุกอย่าง;ทุกคน;ครบถ้วน;ทั้งสิ้น;ทั้งปวง;ทั้งนั้น;ทุกสิ่ง;ทุกท่าน
  táng ;króp ;túk ;táng mòt ;túk túk ;dtàang dtàang ;săan ;túk yàang ;túk sìng túk yàang ;túk kon ;króp tûuan ;táng sîn ;táng bpuuang ;táng nán ;túk sìng ;túk tân

Example Sentences

 • ผมต้องกินทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ
  pŏm dtông gin táng mòt nêe loiie rĕr kráp
  I have to eat all this ?
 • ก็ได้ · ผมตื่นแล้ว
  gôr dâai · pŏm dtèun láew
  All right, I am up.
 • เราทั้งหมดจะหนีออกไป
  rao táng mòt jà nĕe òk bpai
  We are all gonna escape.
 • ขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วนะ
  kêun yòo gàp kun sŏng kon láew ná
  It is all over you both.
 • คุณรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไง
  kun róo sìng lào née dâai yàang ngai
  How do you know all this ?
 • เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่า
  kăo bpen à-rai mâak rĕu bplào
  Is she all right ?