หัวนอน

  • Transliteration
    hŭa non
  • Thai Phonetic
    [ หัว นอน ]