thai2english logo

พระ

 • Transliteration
  prá
 • Thai Phonetic
  [ พฺระ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พระเจ้า · นี่มันบ้ามากเลย
  prá jâo · nêe man bâa mâak loiie
  God, this is crazy.
 • พระเจ้า · ฉันทำอะไรลงไป
  prá jâo · chăn tam à-rai long bpai
  God, what have I done ?
 • โอ้ · พระเจ้า
  ôh · prá jâo
  Oh, my god.
 • พระเจ้า · ฉันประหม่า
  prá jâo · chăn bprà-màa
  God, I was nervous.
 • พระเจ้า · คุณมันโง่
  prá jâo · kun man ngôh
  God, you are stupid.
 • พระเจ้า · ฉันยังอยู่หรือ
  prá jâo · chăn yang yòo rĕu
  My god, am I still alive ?