ท่าจีน

 • Transliteration
  tâa jeen
 • Thai Phonetic
  [ ท่า-จีน ]
 • 1
  [ Noun ]
  Tha Chin
  Components