เชียงทอง

 • Transliteration
  chiang-tong
 • Thai Phonetic
  [ เชียง-ทอง ]
 • 1
  [ Noun ]
  Luang Prabang