thai2english-logo
search

เงิน

 • Transliteration
  ngern
 • Thai Phonetic
  [ เงิน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เงินสด · ใบรับรองหุ้น
  ngern sòt · bai ráp rong hûn
  Cash, stock certificates.
 • ผมรักเงินต่างหาก
  pŏm rák ngern dtàang hàak
  I love your cash.
 • ใช้เงินหมดเลยเหรอ
  chái ngern-mòt loie rĕr
  You spent all your money ?
 • เงินบ้าอะไร
  ngern-bâa à-rai
  Take what money ?
 • จะเอาเงินจากไหนมาทำ
  jà ao ngern jàak năi maa tam
  With what money ?
 • มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรอก
  man mâi dâai gìeow gàp ngern ròk
  It is not about the money.