ต้นมะม่วงหิมพานต์ต้น มะ-ม่วง หิม-มะ-พาน
dtôn má-mûang hĭm-má-paanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish