ต้นเฟื้องฟ้าต้น เฟื้อง ฟ้า
dtôn féuang fáa
  • Noun
    Bougainvillea (Scientific Name:Bougainvillea Speetabilis)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish