ต้นเฟื่องฟ้าต้น เฟื่อง ฟ้า
dtôn fêuang fáa
  • Noun
    Bougainvillea (Scientific Name:Bougainvillea Speetabilis)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish