ต้นผักกูดต้น ผัก กูด
dtôn pàk gòot
  • Noun
    Fern (Scientific Name:Peperomia Pellucida)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish